Vilket var det största problemet med den förra integrationspolitiken?

— Försöket till politik som riktade sig till invandrare. Alla invandrare lever inte i utanförskap, är arbetslösa, eller har problem.
Majoriteten har det väldigt bra. Bland de som har det svårt finns också många etniska svenskar.
De frågor som är viktiga är jobb, bra utbildning för barn och vuxna, kampen mot diskriminering och att återskapa tryggheten i samhället.

Behövs det skarpare lagar mot diskriminering?

— Ja, tydligare lagar. Jag vill föra samman diskrimineringslagarna. Sen vill jag se över skadestånden för diskriminering, det är för låga skadestånd. Idag har arbetsgivaren råd att göra en kalkyl.

Vad är integration?

— Möjlighet att skapa en värdig tillvaro. Det är bara i början av sin tid i Sverige det behövs en politik som vänder sig mot en specikik grupp, de
nyanlända. Alltså när man får uppehållstillstånd och behöver placeras i en kommun och introduceras
med hjälp av SFI.

Vilka är de viktigaste reformerna för att förändra integrationspolitiken?

— Nystartsjobben. De gäller också dem som precis fått uppehållstillstånd. Jobbavdraget, som sänker löneskatten för dem med låga löner där många invandrare och kvinnor befinner sig. Och
anonyma ansökningshandlingar i offentlig sektor.

Och vilka är de viktigaste reformerna för att förbättra jämställdheten?

— Jag vill satsa pengar på ett handlingsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Utbilda polis och domare, se över kvinnors ekonomiska villkor när de bryter upp, om skyddade boenden, rehabilitering av männen, satsning på forskning. Jag vill också ge ytterligare anslag till JämO så
de kan intensifiera arbetet med lönekartläggningar.

Hur kan du acceptera förslaget kring a-kassan som regeringen själv konstaterar slår hårt mot kvinnor?

— Det kvinnor, och alla marginaliserade grupper tjänar på är att få en lön att leva på. Vi tar pengar från a-kassan för att stimulera nya jobb. Långsiktigt kommer det att få fördelar för hela samhället, också för kvinnor.

Vill du ha ett förbud mot slöja i svenska skolor?

— Jag har inget emot slöja på lärare och annan personal, men skolan ska vara slöjfri för barn, det ska vara en frizon.