Omvårdnadsprogrammet är ett yrkesförberedande program. Efter genomfört program får man ingen yrkestitel.
Det är först vid anställningen som man erhåller den och blir exempelvis undersköterska. Det är möjligt att Luleå kommun inte anställer undersköterskor utan bara vårdbiträden. Vänd dig till det lokala facket för att få svar på vad som gäller.