Visst finns regler om detta i jämställdhetslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en anställd genom sexuella trakasserier och den som bryter mot det förbudet är skyldig att betala skadestånd. Som jag uppfattar din beskrivning är det dock arbetskamraterna som stått för trakasserierna. Den arbetsgivare som får veta att en anställd upplever sig sexuellt trakasserad är skyldig att utreda saken. Arbetsgivaren måste alltså prata med dig och med dem som trakasserar och sedan bilda sig en uppfattning om vad som hänt. 
Visar utredningen att det förekommer sexuella trakasserier måste arbetsgivaren vidta åtgärder (till exempel genom att säga till, utdela varning eller omplacera) för att förhindra att trakasserierna fortsätter. Struntar arbetsgivaren i detta blir denne skyldig att betala skadestånd till den som utsatts. Du gjorde helt rätt som sade ifrån och när det inte hjälpte tog upp saken med din chef. Eftersom inget hände kan man fråga sig om inte arbetsgivaren har brutit mot jämställdhetslagen. Jag råder dig att ta kontakt med din lokala fackliga företrädare. Tänk på, att jämställdhetslagen har regler om korta tidsfrister om man vill driva en tvist mot en arbetsgivare. Du bör därför agera snabbt.