Målet är att andelen tillfälligt anställda om fem år ska vara högst 10 procent i Kommunal. Det kan jämföras med dagens 25-30 procent bara inom vård, skola och omsorg. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska ha höjts från 80 till 85 procent.

– Vi vill skapa tryggare anställningar. Inte minst för de yngre är det viktigt att visa att vi gör något konstruktivt, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.

Uppsala har i samarbete med Kommunal arbetat med bemanningsekonomi sedan 2003. Personal- och ekonomiansvariga har utbildats.

– Inom äldreomsorgen i Uppsala hade man under 2004 överanställt vikarier, omräknat motsvarade det 80 helårsarbetare. Med de resurserna hade man kunnat driva två servicehus. Till det kommer de administrativa kostnaderna som ökar med tillfälliga anställningar.

I Uppsala skapas nu en vakansförmedling med tillsvidareanställda. I vår vet man hur många nya fasta jobb det blir.

– Hela tanken är att det ska bli fler fasta jobb och ökad sysselsättningsgrad. Totalt sett kommer färre att arbeta inom äldreomsorgen, de får söka sig till andra delar av arbetsmarknaden. Kommunal har inget val. Det är självklart för Kommunal att minska antalet tillfälliga anställningar och försvara nivåerna i kollektivavtalet, säger Lars-Åke Almqvist.

Kommunal ska sprida erfarenheterna från Uppsala. Därför har ett utbildningsmaterial för arbetsledare och arbetsplatsombud tagits fram.
Målet är att starta ett lokalt projekt i bemanningsekonomi i varje avdelning under nästa år. Då ska också en utvärdering göras pågående projekt i Uppsala, Nynäshamn och Sundbyberg.

Kommunal satsar drygt 2,1 miljoner kronor på utbildning, utveckling av dataprogram och konsultstöd. Arbetsgivare som vill delta betalar en kursavgift på 60 000 kronor plus moms för en femdagars utbildning med 25 deltagare.