Det är ingen rättighet att få arbeta övertid, utan det är arbetsgivaren som förfogar över rätten att beordra en anställd till detta.

Därför bestämmer arbetsgivare om vem som ska jobba övertid och hur mycket. Arbetstidslagen begränsar arbetsgivarens rätt att beordra övertid till 200 timmar per år. Du kan alltså inte kräva att få jobba 200 timmar övertid.