Det blev två verkligt energifyllda dagar som hölls i en gammal bilfabrik i Nacka.

— Branschråd är mycket bra, inte minst för alla oss mindre yrkesgrupper inom Kommunal, säger Thomas Haage, brandförman på räddningstjänsten i Skaraborg. Det gör att medlemmarna lättare kan identifiera sig med den stora fackliga organisationen Kommunal.

Kommunal är Nordens största fackliga organisation med närmare 600 000 medlemmar.
De allra flesta är anställda av en kommun eller ett landsting och arbetar inom vård och omsorg och är antingen undersköterskor eller vårdbiträden. Men 100 000 är privatanställda inom många olika yrken.

Kommunal har länge arbetat för att bli tydligare i yrkes- och branschfrågorna. För sex år sedan startades på försök råd för trafiken, räddningstjänsten, hälso- och sjukvård samt äldreomsorgen. Syftet var att skapa aktiviteter direkt riktade till medlemmarna i de olika yrkena.

Idag finns ytterligare fem branschråd. De ska inte arbeta med de dagsaktuella arbetsmiljö- löne- eller anställningsvillkoren utan enbart vara inriktade på yrkets framtid.

Med utgångspunkt från det man ser idag ska hot och möjligheter identifieras för att Kommunal ska kunna påverka utvecklingen.

Fakta om Kommunals branschråd

Idag finns de inom:

• Förskola- skola

• Handikappomsorg

• Hälso- och sjukvård

• Jordbruksområdet

• Kök o Städ

• Räddningstjänsten

• Teknik

• Trafik

• Äldreomsorg

LÄNK:

Läs mer om Branschråden på Kommunal.se

På bilden:

Yvonne Gräsman, personlig assistent från Stockholm, Johan Andersson, undersköterska från äldreomsorgen i Älvsborg och Thomas Haage, brandförman från Skaraborg var alla nöjda med det stora avsparket för Kommunals branschråd.