– Det är väldigt negativt att enskilda arbetsgivare skapar sådana här särlösningar, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.

Beslut är redan fattat i kommunstyrelsen i Sunne om den privata sjukvårdsförsäkringen. Kommunalrådet Karl-Johan Adolfsson (c) hoppas att försäkringen kan träda i kraft i början på nästa år. Den kommer att omfatta 1170 personer med fasta jobb, även deltidsbrandmän.

Under ett par år har kommunen haft kontakt med försäkringsbolag och kostnaderna kan bli 3,6 miljoner. Vid första sjukbesöket ingår en självrisk på 1000 kronor, men de anställda betalar endast 250 kronor i form av ett löneavdrag. Resten står kommunen för. Vården ges i första hand i Sunne eller i Karlstad hos privatläkare.

Andra kommuner har diskuterat att låta chefer få privata sjukvårdsförsäkringar men Karl-Johan Adolfsson tycker att det är viktigt att alla anställda får försäkringen.

– Det är bland låglönegrupperna som sjukfrånvaron är högst, säger han.

Notan får skattebetalarna stå för. Karl-Johan Adolfsson tror ändå att försäkringen betalar sig genom att personalen slipper vårdköer och därmed återkommer snabbare i jobb.

Lars-Åke Almqvist tycker inte om att det skapas sådana här särlösningar.

— Det är helt fel. Det innebär en neråtgående spiral för hela sjukvårdssystemet, med mindre intresse och engagemang att bekosta vården i offentlig sektor, så att den klarar av en vård för alla medborgare.

Han tycker att kommunen kastar bort pengarna.

— Kommunpolitikerna skulle kunna använda pengarna på annat sätt, om de vore smartare, säger han.