Ylva Thörn har nyligen kommit hem från Wien, där hon varit med om att besluta om det nya världsfacket, ITUC. Det är en sammanslagning av de globala fackliga federationerna FFI och WCL.

Vad innebär sammanslagningen?

– Att vi blir mycket starkare fackligt. ITUC representerar 168 miljoner löntagare över hela världen.

WCL har kallats påvens fackliga organisation på grund av sin religiösa anknytning, blir det mer kristendom inom facket nu?

– Nej, eftersom FFI är betydligt större tror jag inte det.

Hur påverkas kampen för jämställdhet?

– Vi har haft våra farhågor, eftersom WCL är starkt i katolska länder, vilket kan innebära en annan kvinnosyn än den vi har i Norden. Positionerna får inte flyttas tillbaka.
Minst 30 procent i styrelsen ska vara kvinnor, enligt kongressens beslut.

Vilket blir den viktigaste frågan för det nya facket?

– Kampen för mänskliga rättigheter, rätt till fria fackföreningar och att teckna kollektivavtal.

Du betonar mänskliga rättigheter extra strakt, varför?

– Därför att fackets positioner har flyttats tillbaka runt om i världen. Speciellt tufft är det för offentliganställda. Så är fallet i Sydkorea och i Filippinerna har fackligt aktiva dödats.

Kan du ge ett konkret exempel på hur fackligt aktiva förföljs?

– Ja, en styrelseledamot inom ISKA, den globala federationen för offentligt anställda, hotas och trakasseras i Filippinerna och har förflyttats från huvudstaden. Kommunal har skrivit protestbrev till de filippinska myndigheterna.

FAKTA:

Kommunal är sedan tidigare via LO med i FFI, Fria fackföreningsinternationalen (på engelska ICFTU). FFI har haft omkring 150 miljoner medlemmar.

FFI har nu slagits samman med den kristna federationen WCL, World Confederation of Labour.

Det nya världsfacket heter ITUC, International Trade Union Confederation, ITUC representerar 168 miljoner löntagare i 154 länder.