Det är forskare vid University of Cincinnati i USA som har granskat 32 vetenskapliga studier om hälsa och cancerrisker där omkring 110 000 brandmän ingått. Resultatet av undersökningen visar bland annat att brandmän löper dubbelt så stor risk att drabbas av testikelcancer. Det visar också på en högre risk för att drabbas av lymfcancer (non-Hodgkins), benmärgscancer (multipel myelom) och prostatacancer.

– Vi tror att det finns ett direkt samband mellan den exponering av kemikalier som brandmän utsätts för i jobbet och cancerrisken, säger Grace LeMasters, en av forskarna bakom studien, i ett uttalande.

Exempel på kemiska ämnen som brandmän utsätts för i jobbet är bensen, kloroform, styrén, sot och formaldehyd. Vid förbränning frigörs dessa och kommer in i kroppen via lungorna eller genom huden. Resultatet visar att den skyddsutrustning som brandmännen använt inte gett dem ett fullgott skydd, menar forskarna.

Från Kommunals håll är man inte övertygad om att studien går att översätta till svenska förhållanden.

– Det här var ju i USA och det finns stora kulturskillnader i hur man jobbar där jämfört med här. Vi har ett större arbetsmiljötänk, säger Bo Paulsson, ombudsman och brandman sedan 25 år.

– För 15-20 år sedan var det vanligt vid släckning av bilbränder att man här i Sverige inte använde andningsapparat. Likaså vid eftersläckning av lägenhetsbränder. Då trodde man inte att det var så farligt. I dag är det helt annorlunda, en annan försiktighet, och jag vet ingen i Sverige som gör så längre.

LÄS MER:

Firefighters Face Increased Risk for Certain Cancers