Finansminister Anders Borg (m) vill kunna straffa arbetslösa som anses för passiva. Han vill införa en påföljd som innebär att en dagersättning från arbetslöshetsförsäkringen dras in för arbetslösa som inte söker arbete enligt arbetsförmedlingens krav, skriver Svenska Dagbladet.

Det betyder en ekonomisk sanktion på max 680 kronor, vilket blir den högsta dagersättningen från 1 januari.

Redan idag kan arbetslösa bli av med hela sin a-kasseersättning om man inte bedöms vara aktivt arbetssökande. Åtgärden har skärpts av den tidigare socialdemokratiska regeringen, men används sällan. Anders Borg säger till Svenska Dagbladet att ”det är en väldigt hård sanktion”. Med ett mindre kännbart ekonomiskt straff hoppas han att arbetsförmedlarna i större utsträckning ska komma att använda sanktionen.