Den här berättelsen handlar
om den stackars lantarbetaren
Issa i Iran och hans vedermödor
med tjuvar, präster, kvinnor
och sina vuxna barn.
Tiden är 1970-tal, mullorna har
tagit makten, kriget med Irak har
brutit ut. I allt detta försöker Issa
överleva.
Författaren, son till en kohandlare
i Iran, flydde till Sverige
och började skriva. Han lyckas
ge sin bitvis brutala berättelse
både värme
och charm.
Issas äventyr
är tragikomik
i ordets sanna
bemärkelse.