Östtyskt 1980-tal. Författaren
Georg Dreyman skriver
harmlösa pjäser och hyllas därför
av den kommunistiska diktaturen.
Men hans samvete gnager
och vännerna tycker att han
är för flat. När en vän begår självmord
eftersom han inte får utöva
sitt yrke får Georg nog. Han
skriver en kritisk artikel som
smugglas ut till väst. Men säkerhetspolisen
Stasi vet allt och
snart är snaran åtdragen. En
mycket stark film om livet under
en omänsklig regim.