I ett mörkt november lyser tusen ljus.

Varma tankar värmer skönt i många hus.

Minnen från de kära vi har mist.

Vi med ljus vill minnas dem , javisst.

Andaktsfullt man står vid upplyst grav

Minns allt fint de kära en gång gav.

När du sorgsen i ditt hjärta är.

Tänk att sorgen även glädje bär.