LO-styrelsen fastslog idag de tidigare beslutade gemensamma avtalskraven inför avtalsrörelsen 2007. IF Metalls ledamot Stefan Löfven reserverade sig mot beslutet.

Kraven ser ut så här:

* Löneökningar med minst 825 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om 3,9 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.

* Skillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken och områden på arbetsmarknaden ska tydligt minska. Utöver 825 kr ska en särskild jämställdhetspott på minst 205 kr per heltidsanställd, månad och år tillfalla avtalsområden i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20.000 kronor per månad.

Kollektivavtalets ställning på arbetsmarknaden ska stärkas för att minska risken för lönekonkurrens och säkra en mer rättvis fördelning. Det ska ske genom att i tillämpliga fall avtalets lägstalöner höjs med minst 910 kronor.

— LOs styrelse har nu beslutat om både en satsning på alla lågt avlönade områden och ett första steg mot att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Detta är ett första steg, men vår enighet är en viktig del i kampen för mer rättvisa löner, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Beslutet innebär en rekommendation till förbunden att anta dessa krav som sina egna. Förbunden ska skriftligt besvara rekommendationen från representantskapet och styrelsen före den 1 december 2007.