Det startade för sex år sen, med ett enkelt stenhus där de första åtta barnen fick sova på enkla madrasser på golvet. Idag har 30 barn en trygg bas i barnhemmet i Kampi ja Moto, 18 barn bor där, och tolv av barnen är så stora att de går på internatskolor under terminerna.

Kommunalarbetaren berättade senast om barnhemmet i nr 6 i år. Men mycket har hänt sen dess!

Jacinta Njoroge som arbetar natt på ett servicehus i Stockholm håller ständig kontakt med barnhemmet och berättar att eleverna på skolan, klass ett till fyra, har klarat sig mycket bra på de nationella proven. Skolan ligger bäst till i hela regionen.

– Det gör att föräldrar på orten vill låta sina barn gå där, och då får vi in lite skolavgifter.

Barnen i skolan får ordentlig skollunch, och klasserna är inte så stora som i de vanliga skolorna. Det är också många barn från orten som går i den förskola som Jacinta startade 2002, just nu är det 31 barn.

– Barnen frågar om de inte kan få gå i skolan på helgen också, så att de kan få lunch, berättar Jacinta. Och på den här skolan blir de inte slagna.

Sovsalen för flickor som höll på att byggas när KA var på plats i januari är nu klar, och ett nytt bygge har startats! Det är ett hus som ska rymma ytterligare två klassrum, och de måste vara klara till årsskiftet.

– De som går ut fjärde klass måste kunna fortsätta i femman, så i det nya huset blir det plats för klass fem och sex. På sikt ska vi ha en komplett skola, klass 1 – 8, säger Jacinta.

Kommunalarbetaren kommer att fortsätta rapportera om barnhemmet och skolan i Kampi ja Moto, Kenya.

Vill du vara med Kommunalarbetaren och bidra till att Jacintas föräldralösa barn får en framtid?

Sätt in pengar på postgiro 13 12 925-9, Barnvän Humanitär Organisation.

Du kan också bli fadder till ett barn genom att bidra med 300 kr i månaden.