Det går nog bra att flytta trädet om det inte stått på samma plats för många år. Rotskär plantan redan på våren, så stimulerar du nytillväxt av rötter. Flytta den sedan under september-november.

Förbered genom att gräva en ordentlig trädgrop på cirka 60×60 centimeter. Känns den befintliga jorden bra kan du använda den som grund och jordförbättra med köpt jord, torv eller brunnen naturgödsel. 

Vid själva flytten, ta med en så stor jordklump som möjligt för att inte skada de livsviktiga sugrötterna för mycket. Placera klumpen i den förberedda gropen på samma höjd som tidigare, fyll igen till hälften med jord, vattna ordentligt och fyll upp med resterande jord till rätt höjd. Trampa sedan till jorden ordentligt så busken står stadigt och stötta gärna med en stör. Du kan också passa på att beskära och glesa ut plantan om det behövs.