Är du säker på att det är en äkta ornäsbjörk? Den är inte så vanlig. Man saluför däremot ofta två snarlika björkar som ornäsbjörk: fransbjörk och Betula pendula (crispa). Alla tre är vackra, men bara ornäsbjörken har uppstått genom en spontan mutation i Sverige. Vilka larverna är vet jag inte, men jag tycker inte det finns anledning att ta bort trädet. Är det inte för stort kan du försöka med något så enkelt som att skaka trädet så mycket du orkar, när larverna börjar dyka upp. De faller då förhoppningsvis till marken och orkar inte ta sig upp igen. Ett par sådana behandlingar bör reducera antalet väsentligt!