Det är trädgårdsarbetare på Väla Mark & Trädgård i Helsingborg som nu kräver Kommunal på mellan 2000 och 18000 kronor på grund av att de betalar en lönegranskningsavgift till facket varje månad.

Granskningsavgiften har sitt ursprung från tiden när arbetarna hade ackord och facket höll ögonen på att de fick rätt lön, hävdar de via juridiska ombud. Ärendet har tagits upp i Europadomstolen och dom beräknas komma kring årsskiftet.

Enligt Clarence Craaford, juridiskt ombud på Centrum för Rättvisa fälldes ett liknande system i Danmark i januari 2006.

Men Kommunal försvarar lönegranskningen, som är inskrivet i kollektivavtalet med arbetsgivarna.

— Lönegranskningen finns för att vi ska kunna kontrollera att medlemmarna får rätt lön, säger Håkan Pettersson, andre vice ordförande i Kommunal.

– Oavsett ackordslön eller månadslön. Har det inte skett lönegranskning ska inte heller avgift för det betalas. I det aktuella fallet på företaget i Helsingborg har vi i ett par fall betalat tillbaka pengar till medlemmar.

Håkan Pettersson nämner som exempel den massiva granskning som skedde i Stockholm under 2005-2006. Där lyckades Kommunal ta fram 1,2 miljoner i felaktigt utbetalade löner.

— Det visar att granskningen behövs. Men tanke på lönerna inom andra kommunalyrken skulle det behövas mer lönegranskning, säger Pettersson.

Det var ombudsman Jaddi Dalawi på Kommunal Stockholm som granskade löneutbetalningarna till trädgårdsanläggarna,
Han undersökte lönerna hos 151 företag inom branschen. På 50 företag upptäcktes avtalsbrott.
(Se även KA 4/2006.)

Kommunals medlemmar inom trädgårdsanläggningsbranschen betalar förutom den vanliga medlemsavgiften, även en granskningsavgift på 1,2 procent. Anledningen till att medlemmarna själva får betala denna avgift, beror på att arbetsgivarna inom SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) inte vill betala avgiften, vilket andra arbetsgivare gör. Efter granskningen har nya medlemmar anslutit sig till Kommunal, då de sett nyttan av medlemskapet och granskningen.

— Vi kommer inom kort att gå ut med riktad information till anläggarna via våra sektioner, säger Håkan Pettersson.

FAKTA:

I ledningen för Centrum för rättvisa sitter förre ordföranden för Moderata ungdomsförbundet Muf, Gunnar Strömmer. Uppgiften uppges vara att individers fri- och rättigheter skyddas och stärks i Sverige, samt att värna den enskildes rätt mot offentliga rättsövergrepp från EU, stat och kommun.

LÄS MER:

Lönegranskning gav 1,2 miljoner