Facket finns för att se till att gällande lagar och avtal följs. Enligt lagstiftning kan rast (då man inte har någon skyldighet att vara kvar på arbetet) ersättas av måltidsuppehåll (då man har rätt att äta på arbetstid för att direkt kunna återgå i arbete).

För att detta ska kunna ske måste arbetsgivare och fack träffa ett avtal och det ska vara verksamhetens behov som styr detta.
I din fråga finns inget angivet om vilka skäl som funnits eller finns, utan där måste jag uppmana er att återigen kontakta sektionen.