När man är anställd som vikarie är man anställd för en bestämd person. Man kan också vara vikarie i avvaktan på tillsättning och då har man ett start- respektive slutdatum redan från början.
Beroende på om man arbetat upp ett företräde till nytt arbete enligt LAS, kan arbetet fortsätta hos arbetsgivaren. När man är projektanställd är det något speciellt som ska göras under en viss tid.

Uppsägningsregler finns i de olika avtalen och i LAS. De allra flesta arbetsgivare har anställningsavtal med en standardskrivning, som täcker upp de uppgifter som ska finnas med om anställningsform, arbetsplats, avtal och lön.
Du kan kontakta Kommunals sektion innan du skriver på avtalet.