Det verkar som ni haft otur med jordbytet, så att jorden innehåller mycket träflis. Att blanda in färskt träflis i jorden gör mer skada än nytta. Flisen ska brytas ner till jord och då går det åt massor med kväve och andra näringsämnen. Kompenserar man inte för detta, får man snart en näringsbrist och växtresultatet blir därefter. Svamparna är svampmycel, en naturlig förekomst vid nedbrytning av cellulosa. Flis kan man framgångsrikt använda som marktäckning för att hålla ogräset borta, men gräv inte ner det!

Att med jämna mellanrum byta jord i växthuset är helt rätt med tanke på alla jordbundna sjukdomar och nematoder som ställer till bekymmer efter en tids flitigt odlande. Byt jord igen till en som ni vet är bra och näringsrik, så är jag säker på att ni åter får ett fint odlingsresultat.