I lagen om anställningsskydd (Las) finns regeln att den som varit anställd som vikarie i minst tre av de senaste fem åren med automatik ska få en tillsvidareanställning. Det skulle i ditt exempel ha hänt för ett år sedan. Därför bör din bekant ta kontakt med Kommunals sektion trots att han är medlem i annat förbund, så att sektionen kan undersöka hur allt gått till. Sedan är det ju en helt annan sak att han borde bytt fack för länge sedan.