Från dagen efter det att du slutat din anställning får du 45 avstängningsdagar (längst 112 kalenderdagar). Som avstängningsdag räknas dag som du annars hade rätt till ersättning för eller dag när du förvärvsarbetat minst tre timmar.
Från den dag dina studier är avslutade och du är anmäld på arbetsförmedlingen börjar avstängningsdagarna räknas. Har det då inte gått 112 kalenderdagar sedan din anställning upphörde, börjar de 45 avstängningsdagarna att avräknas. Därefter måste det göras fem dagars karens.

Månadslön på 18 000 kr ger en dagpenning på 655 kronor, som utbetalas för fem dagar per vecka. Observera att reglerna kan ändras. Vi kan inte garantera att ovanstående gäller i juni månad nästa år.