Du tycks vara övertygad om att mobbningen kommer från en bestämd person och att detta spridit sig i din arbetsgrupp.
Det kan då vara bra att tänka på att personerna i gruppen oftast blir ”låsta” av grupptrycket som uppstår, när ingen vågar ta bladet från munnen.

Säkert finns det flera i gruppen som skäms eller gärna skulle vilja bryta den dåliga situationen och tala ut. Det är dock ingen god idé att försöka prata ut i grupp när stämningen blivit så dålig som den tydligen är. Det uppstår då lätt missförstånd och än värre; kränkningar.

Försök att ta mod till dig och samtala i enrum med den du anser mobbar dig. Det finns säkert motsättningar mellan er, men kanske är det just nu bättre att inte försöka reda ut dessa. Anklaga inte och gå inte heller in i en vädjande offerroll, utan fråga hur ni båda tillsammans ska kunna finna vägar till ett bättre samarbete.

Om du känner att det blir för svårt att mötas i enrum kan du väl föreslå att ni tillsammans pratar igenom situationen tillsammans med en konsulent på företagshälsovården.

Chefen kan också med stöd av arbetsmiljölagen kräva att det blir så. Arbetstagare har skyldighet att ställa upp och samarbeta med varandra, även om det finns konflikter.

Om du befarar att situationen kan skada din hälsa bör du be om omplacering. Företagshälsovården kan säkert även då vara ett stöd för dig.