Jesus överlevde på korset och kom igen som Paulus. Det är hypotesen som Lena Einhorn lanserar. Med en imponerande mängd historiska källor ges möjliga förklaringar till vem som var Jesus pappa, hur han lärde sig magi i Egypten och överlevde korsfästelsen. 15-20 år framåt i tiden framträder Jesus och Paulus som samma person. Här blir frågorna fler än svaren. Men boken är spännande och Einhorns öppna förhållningssätt är ovanlig i Jesusforskningen.

Betyg: KAKAKA