Framtiden blir aldrig mer vad den var på 50-talet. Sverige blev rikare, svenskarna friare och jobb fanns åt alla. Tekniken skulle lösa alla problem. Om detta decennium har Hans ”Lelle Printer” Dahlman skrivit den underhållande boken: ”Det skrimrande 50-talet”. Boken fångar på ett härligt sätt själva 50-talsstämningen då alla hörde samma radioprogram, ty det fanns bara en kanal och ingen tv.

Betyg: KAKAKA