Den skoltrötta stockholmsflickan Carolls drömmar om att leva fritt och skapande som författare leder henne i stället till ett fritt förfall, i en beroenderelation till den äldre och rikare Martha, som hon möter i Paris. Den här romanen skrev Birgitta Stenberg som 19-åring 1951. Den refuserades. Nu ges den ut för första gången, märkvärdigt fräsch, trots det bitvis lätt ålderdomliga språket. Om vi tror att ungdomen var bättre förr, tas vi rejält ur den villfarelsen.

Betyg: KAKAKA