utan drömmar och hopp?En dröm kostar inget och den kan ingen ta ifrån dig.