– De halverar statens stöd till arbetslöshetsförsäkringen och lägger ut avgiften på varje enskild medlem. Det är fullständigt oacceptabelt. De säger att de bara genomför ”den politik vi gick till val på”. Men det är inte den politik som de öppet och ärligt pratade om – det var skattesänkningar de talade om, säger Wanja Lundby-Wedin.

I veckan gick TCO:s och SACO:s ordföranden ut i en gemensam debattartikel där de kritiserade regeringens förslag kring a-kassan. LO och Wanja Lundby-Wedins namn fanns inte med. Ett medvetet val.

Är det inte viktigt med en enad löntagarfront?

– Jo, det är det. Men jag tyckte inte att debattartikeln var tillräckligt kraftfull. Jag ville skriva att det är oacceptabelt att finansiera skattesänkningar på 10 miljarder med ökade avgifter till a-kassan. Men SACO ville inte det, och om vi inte fick med det ville vi inte vara med. Vi vill inte mörka det politiska.

Vill du se en politisk strejk kring a-kassan?

– Nej, ingen politisk strejk. Men vi har idag inrättat en särskild arbetsgrupp som ska arbeta med a-kassan där förbundens ordföranden ingår. Vi har börjat diskutera om vi ska göra någon större manifestation i samband med att riksdagen diskuterar förslaget och fattar beslut.

Att förändringarna i a-kassan främst påverkar kvinnors situation har regeringen själv slagit fast i utkastet till den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring. Anledningen är att många kvinnor arbetar i branscher där deltidsarbeten och visstidsanställningar är vanliga, vilket betyder att de är arbetslösa på deltid eller under vissa perioder.

Wanja Lundby-Wedin konstaterar att regeringen säger att förslagen inte är jämställda men att de inte bryr sig om det. Ett agerande hon ser som helt nytt. ”Det finns inget försvar för att göra så”.

Men konsekvenserna av förändringarna i a-kassan kommer inte att påverka LO:s krav inför avtalsrörelsen. Wanja Lundby-Wedin tycker inte att politiska beslut ska påverka avtalsrörelsen på så sätt att de ska kräva kompensation. Krav på kompensation från LO:s sida öppnar för krav från den andra sidan.

– Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin pratar om att deras skattesänkningar ger människor ”lika mycket som de fått ut på två avtalsrörelser” och visar med det att han tycker att vi ska hålla igen nu i kommande avtalsrörelse. Det är deras sätt att agera som utmanar de fria förhandlingarna.