Det säger LO:s representantskap i ett uttalande om regeringens förslag till ändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

Regeringens förslag togs upp då LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin inledde representantskapets höstmöte, det första efter valet.

– Vi ser ännu inte vidden av det systemskifte som regeringen nu startat. Slakten på Arbetslivsinstitutet, nedskärningar på AMS och indragna bidrag till utbildning av skyddsombud, förutom förändringarna i a-kassereglerna som slår både mot dem som har arbete och de arbetslösa är några exempel.

I uttalandet pekar representantskapet på att förändringarna slår hårdast mot LO-förbundens medlemmar som har högre arbetslöshet än andra, mot kvinnor som är deltidsarbetslösa och mot utlandsfödda. Det finns en tydlig dimension av klass, kön och etnicitet.

Men försämringarna leder också till otrygghet bland dem som har ett jobb, färre löntagare vågar byta jobb eller utbilda sig, även om det skulle vara bra för att skapa fler jobb.

En annan allvarlig effekt är att den sänkta ersättningen pressar ner lönerna, förklarade Wanja Lundby Wedin. Varenda löntagare kommer efter ett års arbetslöshet att ha en ersättning som ligger under lägstlönerna.
LO:s representantskap ställde sig också bakom de förslag till gemensamma krav inför avtalsrörelsen, som LO:s styrelse tidigare presenterat.

LÄS MER:

Kommunal kräver mer till kvinnorna

LO vill satsa på kvinnolönerna

och på www.lo.se.