Demenssjukdomen kan medföra att man tolkar fel och missuppfattar. Om miljön är tydlig
och harmonisk minskar den risken och även oron.
Det har personalen inom demensvården i Boråskommundelen Brämhult tagit fasta på.
Verktyget har varit genombrottsmetoden.
Måltiderna har stått i fokus.

–Vi bytte till blått porslin, berättar
undersköterskan Tiina Tikkanen, skötare på Bodagatan.

Med åldern försämras synen, att se filmjölk i en vit skål kan vara svårt. På blått porslin blir maten tydligare, liksom besticken på en röd tablett.
Mycket annat kan också göras för att skapa lugn.

–Vi använder karotter och serverar vid bordet. Personalen äter också vid borden och kan hjälpa till om det behövs, säger Åsa Malmberg.

Men på avdelningen ovanför fungerade det inte, där tolkade de äldre karotterna som tallrikar.
Tanken med genombrottsmetoden är att personalen själva ska testa fram vad som fungerar
bäst just där.
Därför testar personalen små förändringar. Utifrån dem skattas sedan hur till exempel glädje, välbefinnande och oro påverkas hos vårdtagarna.
Alla förändringar sker inom de ekonomiska ramar som redan finns.

För att skapa matro har rutinerna setts över, numera deltar en boende vid dukningen. Medicinen delas ut strax före maten.
Radio och TV är inte i gång i matrummet. Borden dukas av och diskmaskinen körs först när
måltiden avslutats. Något som också minskat stressen hos personalen.

–Det gör mig lugnare. När jag slutar klockan 13 vet jag att de som jobbar längre har tid att
plocka undan, säger Ingrid Åberg, omvårdnadspersonal.

Röda hjärtan har satts upp på toalettdörrarna.
Den vita toalettsitsen har fått blå tejp så att den ska synas bättre mot det vita porslinet och det blir tydligare var man ska sätta sig.
Röd tejp på ett vitt vägghandtag hjälper en kvinna att se var hon kan få stöd, vilket kan skapa trygghet.
Rullatorerna har fått stora röda namnskyltar, vilket gör dem lättare att hitta.

Med små medel har oron minskat. Nu när personalen inte längre behöver ägna så mycket tid åt att lugna ner de äldre finns det tid för andra aktiviteter som promenader eller kafferep på rummet.
Tid finns också att avleda innan oron hinner sprida sig. Något som märks på medicineringen.

–Vi ger inte så mycket mot oro längre, säger sjuksköterskan Mildred Claesson.
I kommundelen har tio team deltagit i genombrottsprojektet, som sträckt sig över knappt ett år.
Teamen har mötts vid lärandeseminarier och nätverksträffar.
Tillfällen då personalen på Bodagatan bytt erfarenheter med den på Distansgatan.
Även på Distansgatan har man jobbat med färger. En korridor har målats i blått och en ledstång
har satts upp.

–Nu hittar de boende bättre, en dam kunde tala om att hon bor där ledstången slutar. Ledstången minskar också fallrisken, berättar undersköterskan Britt Sunnerdahl.

Förändringarna har inte bara påverkat de äldre positivt. För personalen har det inneburit ett kvitto på att kunskap tas till vara.
Att förändringarna genomförts utan medverkan av cheferna har gett självförtroende.

FAKTA: Genombrottsmetoden

Teamen sätter själva mål, till exempel att minska oron hos de äldre. Förändringar testas, effekten skattas och mäts. Flera små konkreta
förändringar ska leda till förbättringar.
När erfarenheterna sprids sker genombrotten.

Metoden är från USA. I Sverige används den i
delar av vården sedan 1997. I Borås har ett genombrottsprojekt inom demensvården drivits i kommundelen Brämhult. Samtidigt har det landsomfattande genombrottsprojektet ”En bättre demensvård” drivits.

12 enkla vardagstips:

1) Välj rätt färg! Rött, blått,grönt och gult är lättast att se.

2) Tänk på kontrasten. Målas rött runt en vit dörr syns dörren bättre. Målas en ledstång blå
blir den lättare att hitta. En färgglad toasits gör en vit toalett tydligare.

3) Göm en dörr. Avstår man kontrasten kan man gömma en dörr som inte är till för de boende.

4) Byt porslin. Färgat porslin gör att maten blir tydligare. En färgad tablett kan framhäva besticken.

5) Gör rullatorn populär. Färgade handtag på rullatorerna kan få fler att använda den.

6) Titta på golvet. Om golvet skiftar från en ljus färg till en mörk kan en dement uppfatta den
mörka som ett hål.

7) Jaga bort skuggorna. Allmänbelysningen ska vara
jämn för att ge färre skuggor.

8) Sätt ljus på maten. Punktbelysning för att se att äta är viktig.

9) Ta på något färgglatt. Om personalen avstår från vita kläder och väljer färgade blir det lättare att känna igen de olika personerna.

10) Sätt upp ett foto. Ett foto på dörren från den tid man minns sig själv kan göra att man
hittar hem.
11) Skippa pilarna. Symboler som pilar är svåra att känna igen. Bättre är bilder på saker som väcker minnen till liv.
12) Sätt upp rätt tavla. Abstrakt konst kan skapa
förvirring. Konkreta motiv kan vara utgångspunkt för samtal.