UTESLUT DEM/DET SOM TAR KRAFT
PÅ DIN MENTALA SCÈN.