lämnade ett hoppfullt

avtryck.

Ett avtryck i själen

där du alltid finns

så länge livet

är.