— Vi måste ändra arbetstiderna inom jordbruket. Vi vet från våra egna gårdar, och även från andra, att det finns stort behov. Bättre scheman kan också locka ungdomar till sektorn, säger Ulf Hansson i Kommunals arbetstidsgrupp i branschrådet för jordbruk.

Gruppen har gjort en undersökning om alternativa arbetstider, speciellt inom djurstallar och mjölkproduktion där många djurbesättningar idag mjölkar flera gånger per dygn.

Undersökningen har skett genom att enkäter skickats ut till både arbetsgivare och arbetstagare. Gruppen har också besökt ett stort antal gårdar och gjort intervjuer.

— Det är slitsamt att behöva åka till jobbet flera gånger per dag med några timmars uppehåll mellan passen. Det går inte att planera sitt liv då och familjen blir lidande. Det kan bli kostsamt för den enskilde både för hälsan och i kronor räknat, säger Ulf Hansson.

Undersökningen har han gjort tillsammans med Jörgen Gustafson från en gård i Sörmland och Kenneth Berg som jobbar på en hönsfarm på Gotland.

Gruppen vill visa att det finns nya arbetstidsmodeller som kan användas på i princip alla gårdar, oberoende av antal anställda eller antal djur.

Arbetstiden på en mjölkgård med fyra anställda där tre jobbar varje dag och en är ledig skulle kunna se ut så här:

Nummer ett jobbar mellan 5.00 till 13.30. Nummer två mellan 7.00 till 17.00 och nummer tre mellan 14.00 till 21.00.

Läs mer om arbetstidsförslaget på Kommunal.se.