Det statliga stödet till fackens EU–kontor i Bryssel tas bort. Alliansens budget innebär att arbetslivsinstitutet läggs ned.

Då försvinner också ett särskilt anslag till de fackliga organisationerna och arbetsgivarna för information och fortbildning i arbetsmiljöfrågor.

I år får de fackliga organisationerna och arbetsgivarna drygt 23,5 miljoner kronor till information och vidareutbildning i arbetsmiljöfrågor.

LO får nästan hälften av dessa pengar, 11 miljoner. En mindre del går till arbetsgivarna, 1,5 miljoner. TCO och SACO får dela på resten.

Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård förklarar att regeringen tycker att fack och arbetsgivare själva ska betala för utbildningen i arbetsmiljöfrågor.

— Vi ser inte någon anledning till att staten ska vara med och betala för detta, säger hon.

Eva Uddén Sonnegård håller inte med om att regeringen prioriterar ned arbetsmiljöfrågorna.

— Det är oerhört viktiga frågor. Det största hotet mot en bra arbetsmiljö är utanförskapet och sjukskrivningarna. Vi satsar hårt på att det ska finnas jobb att söka och att de som inte trivs på sin arbetsplats ska kunna söka andra jobb, säger hon.

Stefan Wiberg, ombudsman på LO, är däremot mycket bekymrad över de indragna pengarna till arbetsmiljöutbildning och information.

— Det här skjuter sönder det arbete som vi har byggt upp med stöd av den tidigare regeringen. Vi har under 5–6 år försökt stärka det lokala arbetsmiljöarbetet. Antalet skyddsombud har ökat under de tre senaste åren. Vi har inte råd att fortsätta i samma omfattning som tidigare om vi ska betala allt själva, säger han.

LO–skolorna Örenäs, Runö och Brunnsvik förlorar nu anslagen för den arbetsmiljöutbildning de bedriver.
Kommunal får 160 000 kronor av de 11 miljoner som går till LO för information och fortbildning.

Annelie Helander, chef för Kommunals arbetslivsutvecklingsenhet, förklarar att pengarna används till att höja kompetensen hos förbundets skyddsombud.

— Nu hotas denna kompetens på sikt. Det känns som att regeringen har en plan för hur de ska kunna knäa oss. Jag är övertygad om att nästa steg är dra in anslagen till de regionala skyddsombuden. Detta är rent ut sagt för jävligt, säger hon.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Pettersson får nu till uppgift att banta sin verksamhet. Under de tre närmaste åren minskas verkets anslag med totalt 160 miljoner kronor.

— Det motsvarar ungefär 300 av våra 800 arbetsmiljöinspektörer. Vi får alltså minska våra arbetsplatsinspektioner med omkring 30–40 procent. Det kommer också att bli färre föreskrifter om gränsvärden och annat i arbetsmiljön, säger han.

Exakt hur han ska klara besparingarna vet Kenth Petterson ännu inte. Regeringen har förklarat att arbetsmiljöverkets arbetsuppgifter ska ses över och kanske förändras.

— Det är uppenbart att den nya regeringen inte tycker att arbetsmiljöarbete är lika viktigt som den tidigare regeringen gjorde, säger Kenth Petterson.

EU–informationen drabbas också. LO:s, TCO:s och SACO:s gemensamma informationskontor i Bryssel blir av med de 3,5 miljoner som tidigare givits genom anslag via arbetslivsinstitutet. Totalt kostar kontoret cirka 5 miljoner per år att driva.

– Vi vet inte hur vi ska klara verksamheten nu, säger Brysselkontorets chef Sven Svensson.

Alliansens besparingar innebär även att anslagen till fackens styrelesrepresentationsutbildning på drygt 15 miljoner kronor försvinner. Likaså försvinner bidraget till studieuppsökande verksamhet, för LO:s del 26 miljoner kronor. Pengarna har använts till att få medlemmarna att gå fackliga kurser och att komplettera sin egen utbildning om de saknar gymnasiekompetens.