Efter intensiva diskussioner och hårda motsättningar enade sig LO:s styrelse till slut om samarbetet i kommande avtalsrörelse.

— Jag kan säga att det har varit en tuff resa hit, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Dagens modell är en variant på det man redan prövat. Mycket liknar den som man använde sig av tidigare. Ett industriavtal blir rättesnöre. Och sedan ska förbund med många kvinnor få kräva lite till. Hur stor ”kvinnopotten” blir är oklart.

Lika lite finns besked om hur många kronor eller procent LO-förbunden kommer att kräva. Istället för står det exempelvis att man kräver minst x kronor mer i månaden.

Ylva Thörn som är med i LO:s styrelse, är nöjd med kvinnosatsningen som gynnar Kommunal.

Exportindustrin gör jättestora vinster och har mycket pengar. Ni vill att kommunalarnas löner ska höjas mer än där. Har kommuner och landsting råd med det?

— Deras ekonomi är kanske inte lika lysande, men väldigt god. Dom måste säkerställa en generationsväxling och upprätthållandet av kvalitén. Då måste man betala bättre löner.

Regeringen säger att kommunerna behöver dagens överskott till att betala investeringar och kommande pensioner.

— Det är inte bara pensionärer som ska leva. Man måste ju också se till att det är någon som jobbar i sektorn. Då måste man våga ta av de pengar som man har. Så i praktiken måste överskotten gå till att betala anställda anständiga löner.

Även för tre år fanns en kvinnosatsning som liknar den ni nu beslutat om. Trots det blev det hård kritik mot Kommunal från andra LO-förbund när ni ställde era lönekrav.

— Visst kan du säga att dagens konstruktion är snarlik. Men nu har vi har vänt på alla stenar och fört en väldigt spetsig diskussion. Så förutsättningarna att hålla ihop och klara samordningen är därför bättre idag.

Kommer ni också inom Kommunals område satsa på kvinnodominerade yrkesområden?

— Vi måste trygga att alla medlemmar får en reallöneökning. Men också våga se hur vi kan göra satsningar som höjer löner för yrken som nu värderas lägre för att de är kvinnojobb.

— Det här kommer att diskuteras internt under löneförhandlingarna.

Kan det bli en kvinnosatsning så att man exempelvis sätter vårdbiträden framför vaktmästare?

— Vi har inte fört den diskussionen i förbunden ännu. Så vad vi kommer att göra kan jag inte säga nu. Jag får säga pass på den frågan.

Löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken ska ”tydligt” minska säger ni. Vad betyder ”tydligt”. Förra gången var det runt en halv procent.

— Jag kan inte ge någon siffra idag. Vi har fortfarande ett steg kvar att siffersätta i samordningen.

LO:s styrelses upplägg ska nu behandlas av LO:s representantskap. Därefter ska varje fackförbund ta ställning. Ansluter sig förbunden till kraven så förbinder man sig också att solidariskt stödja varandra när varje förbund förhandlar med respektive arbetsgivarmotpart.

Med dagens upplägg kommer alltså Kommunal att invänta att första större industriavtalet blir klart. Det hindrar inte att man påbörjar förhandlingar om andra villkor och regler som man vill ändra på i det centrala avtalet.

LO: samordningens viktigaste punkter

LO:s förbund samordnar sina lönekrav inför 2007 så här:

* Ett större industriavtal bildar norm för övriga.

* Lönekrav: Minst x kronor per månad och heltidsanställd dock lägst y procent.

* Jämställdhetspott på minst z kronor per heltidsanställd till avtalsområdet i proportion till andelen kvinnor som tjänar under 20 000.

* Avtalets lägsta löner höjs med minst u kronor.

* Samtliga övriga ersättningar höjs med samma procent som lönerna.

* Genom generella lönehöjningar och/eller lönerevision ska alla medlemmar garanteras höjd reallön.

(Än finns inte besked om hur många kronor eller procent som man kräver. Istället står det x, y, z och så vidare)