– Regeringen räknar med en genomsnittlig ökning av egenavgifterna med 235 kronor per person och månad. Och LO-medlemmarna hamnar snarare högre än lägre än så, tror Kommunals a-kassechef Krister Johansson.

I regeringens budget finns förslag som innebär att den enskilde ska betala mer för sin arbetslöshetsförsäkring samtidigt som avdragsrätten för fackföreningsavgiften slopas.

Avgiften till de olika kassorna blir beroende av hur stor arbetslösheten är i just din kassa. Regeringen har satt ett tak på 300 kronors höjning, de arbetslösa ska inte belastas med höjningen.

Exakt hur hög egenavgiften blir för Kommunals medlemmar kan Krister Johansson inte svara på i dagsläget, eftersom lagförslaget innehåller för många oklarheter.