Budgeten som finansminister Anders Borg (m) presenterade på måndagen innehåller en hel del skattesänkningar som främst bekostas av höjda avgifter och sänkta ersättningar när man är arbetslös eller sjuk.

– De inför en inkomstskattesänkning som de säger ska gynna låg- och medelinkomsttagare. I praktiken går 75 procent av skattesänkningen till den halvan av befolkningen som tjänar mest. Förslagen om sänkt a-kassa och neddragningar i de arbetsmarknadspolitiska programmen ger en ökad otrygghet på arbetsmarknaden och sätter press nedåt på lönerna. Vi är särskilt bekymrade över de långtidsarbetslösa, säger Lena Westerlund, ekonom på LO.

Arbetslöshetsförsäkringen kommer att genomgå stora förändringar. Senare i höst presenterar regeringen regeländringar som innebär försämringar för den arbetslöse. Den högsta dagpenningen blir 680 kronor. Efter 200 dagars arbetslöshet sänks a-kassan till 70 procent, efter 300 dagar tvingas man in i en ”jobb- och utvecklingsgaranti” vilken ger 65 procents ersättning. Tackar man nej till den försvinner också ersättningen. (Efter 450 dagar om man har barn att försörja.)

A-kassan kommer att baseras på vad man tjänat de senaste 12 månaderna (idag gäller sex månader).

Samtidigt som avdragen för fackföreningsavgiften och avgiften till a-kassan slopas kommer den enskilde att få betala mer för sin arbetslöshetsförsäkring. Höjningen blir max 300 kronor i månaden och blir beroende av hur stor arbetslösheten är i just min kassa. I budgeten betonas att den höjningen inte ska belasta de arbetslösa.

Regeringen vill också ”skyndsamt” utreda hur ett system med obligatorisk a-kassa ska utformas.

När man blir sjuk ska arbetsgivaren kunna begära sjukintyg från den första sjukdagen. Taket i sjukförsäkringen sänks för dem som tjänar mer än 24 800 kronor i månaden.

När det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder slopas satsningarna på plusjobb, friår, utbildningsvikariat och datortek från och med nästa vecka. Personer som redan är i åtgärder får arbeta den överenskomna tiden ut. Placeringar som är på gång och hinner registreras senast 23 oktober för fullföljas.
Sammanlagt ska antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program minskas med 52 000 personer under 2007 jämfört med i år.

Istället satsar den nya regeringen på nystartsjobb från 1 januari 2007 för personer som varit ifrån arbetsmarknaden i över ett år (sex månader för ungdomar 20-24 år) samt för asylsökande med uppehållstillstånd. Nystartsjobbet betyder att arbetsgivaren får sänkt arbetsgivaravgift.
Flera myndigheter avvecklas redan under nästa år. Bland dem finns Integrationsverket, Arbetslivsinstitutet och Djurskyddsmyndigheten. Arbetsmiljöverket bantas och landets 21 länsarbetsnämnder läggs ner.

– Från LO har vi tidigare sagt att länsarbetsnämnderna kan läggas ner. Förutsättningen är att det skapas en regional och lokal organisation där arbetsmarknadens parter finns med. Fackens inflytande i den nya organisationen är jätteviktigt, säger Lena Westerlund.

Mer från budgeten

o Avdrag för arbetsgivaravgifter för personer mellan 19-24 år införs 1 juli 2007.

o Arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen ska skärpas, studerandevillkoret tas bort och den överhoppningsbara tiden begränsas.

o Arbetsmarknadsutbildningen ska koncentreras till områden där det är brist på arbetskraft.

o Under 2007 införs en särskild jobbgaranti för ungdomar under 25 år.

o Privata arbetsförmedlingar, branschvisa förmedlingar och bemanningsföretag ska få en viktigare roll i arbetsmarknadspolitiken.

o Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten förändras.

o Under 2008 lovar regeringen att införa en tandvårdsreform med ett högkostnadsskydd plus en tandvårdscheck som kan användas för delbetalning.

o Ett ”fritt val” ska genomföras inom äldreomsorgen. Under 2008 ska kommunerna få bidrag för att förbereda reformen.

o Regeringen utlovar förändringar som ska öka mångfalden och konkurrensen mellan olika aktörer inom vård och omsorg.

o Man vill införa fler platser i särskilda boenden och påbörja införandet av en värdighetsgaranti i äldreomsorgen.

o Skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster träder troligtvis i kraft 1 juli 2007.
o Förmögenhetsskatten avskaffas under mandatperioden.

o De utlovade reformerna inom familjepolitiken skjuts fram och genomförs när ekonomin tillåter.

o Förmånsskatt införs på lånedatorer.

Länkar:

– Här hittar du budgeten på www.regeringen.se.

– LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om budgeten

– Kommunals ordförande Ylva Thörn om budgeten