Frågan om speciella satsningar på kvinnodominerade yrkesområden har varit en stötesten i försöken att samla LO-familjen kring en linje för samordnad avtalsrörelse. Enligt LO-tidningens nätupplaga förväntas lösningen bli att avtalsområden med stor andel kvinnor som tjänar under 20 000 kronor ska prioriteras. I förslaget som diskuteras finns också en låglönesatning.

Liksom tidigare blir det sannolikt ett industriavtal som LO-styrelsen kommer att sätta som lönenorm för samordningen. Det betyder att Kommunals avtalskrav kommer att bygga på vad industriarbetarna (troligen IF Metall) får ut i något av deras tunga lönavtal. Sedan ska Kommunal som både har många kvinnor och många lågt avlönade kräva lite till.

Det är tänkt att LO-förbunden den här gången mer ska ställa upp och stötta varandra. Tongångarna är inte nya. I princip har man sagt samma sak de senaste avtalsrörelserna. Något som underlättar samordningen den här gången är att så gott alla LO-förbunds ska sluta nya avtal från och med 2007.