Ännu ett fall som rör kollektivavtalens ställning ska avgöras i EG-domstolen. europaportalen.se berättar att ett polskt företag i byggbranschen betalade sina anställda enligt polska villkor för arbete som utfördes i tyska delstaten Niedersachsen.

Det polska företaget anlitades av ett tyskt företag som underentreprenör. Enligt delstatens lagar måste företag som utför uppdrag åt delstaten garantera att de anställda betalas enligt gällande lagar och kollektivavtal, helt i enlighet med FN-organet ILO:s konvention nummer 94.

När det blev känt att det tyska företaget som anlitade den polska underentreprenören bröt mot detta kontraktsvillkor fick företaget betala en straffavgift för avtalsbrott.

Den tyska domstolen undrar om regler som fördyrar arbetskraften strider mot EG:s grundläggande regel om fri rörlighet över gränserna.

Detta ska nu EG-domstolen avgöra. Sedan tidigare har domstolen på sitt bord att pröva om Vaxholmskonflikten strider mot EG-rätten. Det handlar om Byggnads rätt att med stridsåtgärder tvinga ett lettiskt företag att skriva på svenskt kollektivavtal för arbete som utförs i Vaxholm.

Organisationen Svenskt Näringsliv hoppas att EG-domstolen slår fast att det är tillåtet med social dumping och lå glönekonkurrens.
Svenskt Näringsliv uppmanar den svenska regeringen att dra tillbaka den socialdemokratiska regeringens stöd i domstolen för Byggnads i Vaxholmskonflikten.