Det är första gången någonsin DO stämmer en a-kassa för kränkande diskriminering.

– Det finns regler som talar om vad som krävs för att få a-kassa. I de reglerna framgår det inte att en sådan omständighet som att man har svårt att tala språket skulle vara ett hinder, säger DO:s jurist Ulrika Dietersson.

Kommunals a-kassa har än så länge inte varit intresserade av att göra upp i en så kallad förlikning.

– Varför ska vi göra det när vi anser att vi har hanterat regelverket rätt? säger Krister Johansson a-kasseföreståndare vid Kommunals a-kassa.

En första förberedande förhandling hölls i Stockholms tingsrätt på onsdagen, den 11 oktober. Nu ska parterna komma in med mer bevisning. De riktiga huvudförhandlingarna i tingsrätten lär dröja och en dom kommer tidigast någon gång nästa år, om inte parterna gör upp innan dess.

Det var hösten 2003 som kvinnan, efter att ha jobbat som personlig assistent, blev arbetslös. Hon anmälde sig till arbetsförmedlingen och ansökte om a-kasseersättning. I december samma år beslutade a-kassan att stänga av henne för att hon ”inte var kommunicerbar” och därmed inte stod till arbetsmarknadens förfogande. Våren 2004 fick hon senare rätt till ersättning, sedan en handlingsplan upprättats vid arbetsförmedlingen där bland annat språkundervisning ingick. Sammanlagt var hon utan ersättning under cirka sju månader.

A-kassan menar att de bristande språkkunskaperna bara var ett skäl till avstängningen.

– Vår bedömning var att hon dels var väldigt passiv i sitt arbetssökande och dels att hon över huvud taget inte kunde språket, säger Krister Johansson.

Men borde inte de här andra skälen i så fall ha framgått av beslutet?

– Det var en fyrkantig beslutsformulering och det kunde ha varit tydligare men vi menar att det finns mer underlag bakom beslutet, säger Krister Johansson.

Är det inte bekymmersamt om Kommunals a-kassa uppfattas som diskriminerande?

– Om någon skulle uppfatta det så är det en missuppfattning. Vi anser att vi har hanterat ärendet korrekt sen får vi se vad rätten säger.

Ett fall som påminner om detta har drivits mot Fastighets a-kassa. Men där har inte DO varit inblandade, utan det har drivits som ett a-kasseärende, där kassans beslut har överklagats i flera instanser. Nyligen gav kammarrätten Fastighetsmedlemmen rätt. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har ännu inte beslutat om man ska driva ärendet vidare till regeringsrätten.