Det har varit flera rån mot busschaufförer i Stockholm under hösten. Roten till det onda anser facket vara att chaufförerna måste hantera relativt stora summor lättillgängliga kontanter.
Kontanterna har dessutom ökat sedan SL, det landstingsägda bolag som beslutar om trafiken, införde en taxa som gjorde det billigare att köpa biljett på bussen än tidigare.

Men nu säger alltså Arbetsmiljöverket stopp. I en underrättelse till de tre stora bolag som driver trafiken, Connex, Busslink och Swebus, skriver verket att man överväger att helt förbjuda att låta bussförare hantera kontanter, oavsett tidpunkt på dygnet, i samtliga bussar i Stockholms läns kollektivtrafik.

Ett sådant förbud skulle börja gälla den 1 november. Beslut fattas den 18 oktober.

– Företagen får komma med synpunkter fram till den 17 oktober. Vi har satt så kort svarstid som möjligt eftersom det behövs snabba åtgärder, säger arbetsmiljöinspektör Åsa Larsson på Arbetsmiljöverket.

Ted Stridsberg är regionchef på det största bussbolaget i Stockholm, Busslink. Han har förståelse för Arbetsmiljöverkets drastiska åtgärd:

– Det är svårt att se någon annan lösning än att flytta kontanterna bort från bussarna. Vi tar arbetsmiljön på stort allvar, vi är beroende av våra chaufförer.

Han kan ännu inte svara på om man kommer att överklaga ett eventuellt beslut.