Den varslade blockaden gäller övertid och nyanställningar. Stridsåtgärderna träder i kraft den 23 oktober om inget kollektivavtal har undertecknats innan dess.