Målet gällde en brittisk kvinnlig hälsoinspektör som inte kunde acceptera att hennes manliga kollegor har högre lön än vad hon har, berättar europaportalen.se

EG-domstolen säger i sin dom att rent generellt ger längre anställningstid bättre erfarenhet vilket motiverar högre lön.

Att ge lön efter anställningstid är därför både sakligt och legitimt, även om detta missgynnar kvinnor. Arbetsgivaren behöver inte bevisa att längre anställningstid faktiskt innebär att arbetsuppgifterna utförs bättre, resonerar domstolen.

Läs domen C-17/05 på EG-domstolens hemsida:www.curia.europa.eu. Välj språk. Klicka på Rättspraxis och därefter på Sökformulär. Skriv in målnumret och klicka på Sök.