Detta är några av punkter i Alliansens regeringsförklaring.

Förre partisekreteraren för moderaterna, Sven–Otto Lithorin, blir ny arbetsmarknadsminister. Han och näringsminister Maud Olofsson blir de som får det politiska ansvaret för att underlätta för företagen och få fler i arbete.

Fredrik Reinfeldt sa i sin regeringsförklaring att det sammanhållande kittet för Alliansens politik är att öka valfriheten och ansvaret för den enskilde och familjen.

Arbetslinjen ska stärkas så att det i alla lägen lönar sig att arbeta än att stå utanför arbetsmarknaden.

Regeringsförklaringen innehöll inte några politiska nyheter. Den bygger på Alliansens valmanifest, den gemensamma ekonomiska riksdagsmotionen från i våras samt partiernas Bankerydsöverenskommelse.

Det enda konkreta när det gäller tidsplan och kostnader är att inkomstskatten sänks med totalt 37 miljarder år 2007 och med ytterligare 8 miljarder när statsfinanserna tillåter det.

I övrigt innehåller regeringsförklaringen en mer allmän sammanfattning av vad Alliansen vill genomföra under kommande år.

A–kassan ska bli obligatorisk, egenavgiften höjs och ersättningen sänks. När och hur detta ska gå till framgår inte.

Arbetsgivareavgifter ska slopas eller halveras för de långtidsarbetslösa eller ungdomar som anställs samt för jobb inom tjänstesektorn.

Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten ska förändras. Det kommer att leda till sänkt sjukpenning och ersättning vid föräldraledighet.

Rehabiliteringsutredning för arbetsskadade ska påbörjas inom 4 veckor. I dag är det knappt en tredjedel som får en sådan utredning inom 1 år. Försäkringskassan skyller på bristande resurser.