Den borgerliga alliansen vill inte ha en lag om rätt till heltid. Kravet på lag kom efter att facket misslyckats med att lösa frågan avtalsvägen. Vad talar för att man ska lyckas den här gången?

– Frågan är viktig för medlemmarna så vi måste fortsätta att driva den, säger Håkan Pettersson. Sedan har det inte hänt något som gör att det ser lättar ut den här gången.

Höjda lägsta löner är enligt honom en lika aktuell fråga som tidigare. Det är en viktig fråga även för flera andra LO-förbund. Även industritjänstemännen kräver nu genom sitt fack SIF kraftigt höjda lägsta löner.

Det är därför ingen tillfällighet att arbetsgivarna i Svensk Näringsliv satsat krut på att gå ut och varna för följderna. I sin rapport hävdar man att lågavlönade är lågproduktiva som förlorar jobben om lägsta lönerna höjs. De blir inte lönsamt för arbetsgivarna att ha dem anställda.

– Att hålla nere lönerna för att rädda jobb är ingen bra utveckling för Sverige, säger Håkan Pettersson. Han anser att man kan minska arbetslösheten utan att trycka ner lönerna.

Han är dock positiv till ökade löneskillnader mellan olika kommunalare, men inte genom att de lägsta lönerna hålls nere.

– Kommunals lönebild är extremt tillplattad, tycker han.

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) har också manat till återhållsamma lönekrav, samtidigt som den ekonomiska tillväxten spås bli mycket kraftig. Budskapet är att bara så kan arbetslösheten pressas ner. I KI:s rapport handlar återhållsamhet om 3,5 procent. Eftersom KI har ett uppdrag av riksdagen att ta fram faktaunderlag inför förhandlingarna så kan den siffran få betydelse.

Håkan Pettersson säger att KI:s budskap att hålla igen var förväntat:

– Så har det varit varje år så länge jag kan komma ihåg! Teoretiskt kan det ju vara så att om man tar ut lägre löneökningar så skulle det kunna leda till en högre sysselsättning. Men då måste hela samhället ställa upp på det.

– Om vi tar ut en halv procent mindre kan ju andra sno åt sig pengarna. Antingen arbetsgivare som ökar vinsterna eller tjänstemän som höjer lönerna.

Pettersson ingår i en grupp LO-förbund som nu diskuterar hur de ska samordna sina avtalskrav och förhandlingar. Fram till LO:s representantskap den 27 oktober ska det finnas ett förslag. Vid årsskiftet räknar han med att förhandlingarna börjar.

Om regeringen river upp beslutade förstärkningar av anställningsskyddet (LAS) kan det enligt honom påverka avtalsrörelsen. Facket kan i så fall komma med nya avtalskrav.

Mats Gustafsson