Kommunal kan inte vänta sig hjälp från den nya regeringen för att få bukt med deltider och visstidsanställningar. Tvärtom väntar höjda avgifter till a-kassan och försvagad arbetsrätt.

Kommuner och landsting går med överskott de närmaste åren, och bland de nästan 1500 avtalsmotioner som kommit in till förbundskontoret finns en rad förväntningar på löneökningar och förbättringar i avtalet; som kortare arbetstid, höjd ob-ersättning, fria skor/arbetskläder, fler semesterdagar, slopad karensdag och mycket annat.

Vid halvårsskiftet 2007 går avtalet för de kommun- och landstingsanställda ut, ytterligare cirka 50 privata avtal ska slutas under året. Under oktober och november samlas närmare 700 fackligt aktiva i 25 regionala avtalskonferenser för att prioritera bland avtalskraven.

Det blir också maktskifte i SKL, kommunernas och landstingens arbetsgivarorganisation, och det hotar att försena förhandlingarna. Avtalskraven ska också samordnas med de andra förbunden inom LO, och hänsyn ska tas till utvecklingen i Europa.

Lönestatistik som Kommunal samlat in visar att kommunalarna i lokala förhandlingar fick ut en halv procent över den lägsta nivå som det centrala avtalet gav 2005, och 0,4 procent mer 2006. Även lägstlönerna blev genomsnittligt högre än vad det centrala avtalet satte som minimum. Men skillnaden mellan kommunalarnas och verkstadsarbetarnas medellöner består, och är idag 2 740 kr i månaden. Likaså har kommunalarna fått mindre löneökningar i kronor, jämfört med Läkarförbundet, Vårdförbundet och SKTF.

På de första konferenserna diskuterade deltagarna också för- och nackdelar med att ha centrala eller lokala regler som styr arbetsvillkoren, till exempel arbetstiderna och schemafrågor, floran av visstidsanställningar, den lokala lönebildningen, hur man ska höja lägstlönerna och annat.

Vilket är det viktigaste kravet i avtalsrörelsen?

Mikael Erdtman, fotterapeut, Karlshamn, ordförande sektion 3 Blekinge:

– Lönen, kronorna medlemmarna får ut. 700 – 800 kr hoppas jag på, även om vi borde ha mer. Avtalsrörelsen får inte ta för lång tid, som sist. Heltidsjobb är viktigt, det är på deltidsjobben många förlorar pengar. Det är också ett problem att de unga kommer in på låga löner, så är det inte för t ex sjuksköterskorna.

Birgit Mnad, köksbiträde, Skellefteå, vice ordförande sektion 20 Västerbotten:

– Reallöneökning, och att vi fortsätter höja lägstlönerna. Det är en framtidsfråga nu med arbetskraft som flyttar runt. Vi måste få andra förbund att acceptera att Kommunals yrkesgrupper måste få mer för att komma ikapp. Det måste också gå att snabba på avtalsrörelsen, att förbereda förhandlingarna lokalt så att medlemmarna slipper vänta på sin nya lön.

Eva-Maj Johansson, städerska, Tibro, ordförande sektion 18 Skaraborg:

– En bra löneuppgörelse, minst 600 – 700 kr. Och en större del garanterad individuell höjning, som medlemmarna kan få direkt. Jag hoppas också på den lönekartläggning som görs nu i min kommun, den kan ge medlemmarna en del pengar. Jag vill inte ha en riktad satsning på vissa grupper. Förra gången blev många besvikna, anställda inom tekniska förvaltningar fick efter strejken avstå till förmån för undersköterskor och barnskötare.

Mona Månsson, undersköterska, Mora, ordförande sektion 4 Dalarna:

– Rejäl lönehöjning förstås. Hos oss har vi fått lite ”go” i lönehanteringen. Vi lyckades få ut de nya lönerna före semestrarna sist. De som är långtidssjukskrivna får ingen höjd ersättning förrän det lokala avtalet är klart. Anställningsvillkoren måste bli säkrare nu när vi går en osäker tid till mötes. Vi har ny borgerlig majoritet i landstinget. Det finns risk att de vill sälja ut serviceverksamhet, som de gjort på annat håll. Vi ska inte peka ut vissa branscher eller yrken som ”viktigare” i avtalskraven, det skapar splittring.

Fakta: tidsplan för avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen berör cirka 421 000 anställda inom kommuner och landsting och cirka 80 000 privatanställda. Så här ser tidsplanen ut.

Oktober: 22 avtalskonferenser för kommun- och landstingsanställda.

November: Tre avtalskonferenser för privatanställda.

Januari: Avtalsdelegerade inom kommuner och landsting träffas.

Förbundsstyrelsen fattar sedan beslut om avtalskraven.

Ambitionen är att träffa ett avtal inom kommuner och landsting senast den sista mars, även när det gäller en del privata avtal. Därefter startar de lokala förhandlingarna, där det avgörs vad varje anställd får i lön.

Anställda inom trafik och kyrka omfattas inte, eftersom deras avtal går ut först 2008.

Ann-Christin Sjölander