Flera familjer tar ansvar för att barnen tillsammans går till skolan. Föräldrarna delar upp dagarna mellan sig. Idén kommer från Storbritannien. I Sverige har flera kommuner verkat för fler vandrande skolbussar, bl a driver Stockholms stad ett projekt sedan tre år.

Kom i gång så här:

1 Kontakta fem familjer i området.

2 Börja i liten skala, ni behöver inte gå varje dag.

3 Bestäm tid och om ni ska ha en fast mötesplats eller om barnen ska hämtas upp.

4 Ha god framförhållning. Gör schema för hela terminen.

5 Bestäm vad som gäller om någon är sjuk. Gör vikarielista.

6 Till en cyklande buss kan fler vuxna behövas. Barn är mogna att cykla själva
i trafik först vid 12 års ålder.