Söndags den 1 oktober rånades ännu en bussförare i Stockholm på sin kassa.
Hot och våld mot förare inom Sveriges kollektivtrafik har ökat dramatiskt under de senaste åren. I en undersökning säger sig var femte förare någon gång ha varit utsatt för rån eller rånförsök.

– Det fackliga arbetet med att trygga arbetsmiljön för bussförare handlar om att få bort kontanthanteringen ombord på bussarna, säger Larsa Sandström.

Den 1 maj 2006 genomfördes ett nytt taxesystem inom SL trafiken. Det kritiserades från förarhåll för att innebära ökad kontanthantering ombord på bussarna, något som ansvariga politiker förnekade, enligt Kommunal, sektion 34.

Sandström berättar att sedan systemets införande har antalet resor som betalas med kontanter ombord ökat med 8 till 10 gånger i snitt över depåerna.

– Som de fackliga organisationerna befarade har alltså kontanthanteringen ökat dramatiskt och med den stressen för att hålla tider, räkna rätt och inte minst en ökad rädsla för rån, fortsätter Sandström.

Den 19 september meddelades skyddsstopp för kontant betalning på bussarna. Stoppet hävdes efter inspektion av Arbetsmiljöverket på begäran av bussbolagen. Verket instämde dock i att kontant betalning på bussarna utgör en allvarlig fara för Liv & Hälsa. SL lovade då att höja priset för att minska kontant hantering, vilket inte har genomförts.

– Inget har alltså gjort för att säkra bussförarnas arbetsmiljö, säger Larsa Sandström. SLs styrelse beslöt dessutom att bordlägga ärendet till mötet i november.