I kväll träffas LO-förbundens avtalsansvariga igen för att försöka lösa de motsättningar som kommit i dagen.

Vanligtvis är det locket på när LO-förbunden diskuterar hur man ska samarbeta inför avtalsmatchen. Hittills har det varit så också i år. Frågor om vilka förslag som finns och hur diskussionerna går redovisas inte öppet.

När Transports ordförande Per Winberg nu talar ut i Dagens Nyheter visar han dock upp något som ser ut som stora åsiktsskillnader. Och det är IF Metall som han hänger ut:

– De är inte beredda att stå upp för minimilönerna och ökningar för lågavlönade kvinnor. Vår uppgift är att ta kamp för medlemmarna. Det verkar de inte ha förstått, framför Per Winberg.

– Vi ska ha reallöneökningar och en låglöneprofil på det, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven till Kommunalarbetaren.

– Avtalsområden som har minst kan därmed få mest. Inom de avtalsområden som vi förfogar över ska vi satsa på höjda lägsta löner.

Han menar att den modell som LO arbetat efter under 10 år ska bibehållas. Det är löneavtalen för exportindustrin som ska sätta gränserna för andra områden.

– Den har varit framgångsrik med en reallöneutveckling som man inte sett make till sedan 50- och 60-talet.

– Det som ska avgöra löneutrymmet är den internationellt utsatta sektorn. Det gäller att klara den internationella konkurrensen.

Enligt honom är vi annars tillbaka till det ekonomiska eländet i början och mitten på 90-talet.

– Och det var inte skoj.

Så den krisen berodde på för höga löneökningar?

– Vi hade rejäla löneökningar i slutet på 80-talet och det höjde naturligtvis priserna på våra exportprodukter. Vi konkurrerade ut oss.

Men statistiken visar tydligt att det var företagen som först höjde priserna, innan lönerna höjdes.

– Oavsett hur det var hamnade vi i en spiral som ledde till att vi hamnade i ett för högt löneläge. Det försvann 250 000 industrijobb.

Om hur höga löneökningar som det är möjligt och lämpligt att ta ut säger han:

– Vi säger att den ligger högre än förra gången, siffran återkommer vi till.

– Vi har en högre produktivitetsutveckling än i exempelvis Tyskland och det ska vi ta hänsyn till.

Ni ska alltså ta vad exportindustrin tål. Ska Kommunal, med stora lågavlönade kvinnodominerade yrkesområden, ta ut mer?

– Vi vill, liksom förra gången, ha krontal vilket ger mer till dem som ligger lågt. Kan vi utöver det på något sätt få ut mer till dem som ligger lägre, låglönesatsning, då är vi beredda att titta på det också.

Kommunal framhåller att man har stora kvinnodominerade yrkesområden med låga löner.

– Genom att satsa på dem med låga löner träffar vi avtalsområden med högre andel kvinnor. Vi har även inom vårt område 77 000 kvinnor. Inom tvätteriavtalet är de två tredjedelar, de ligger också lägre och ska få mer.